top of page

2 poems by Katarina Frostenson translated into English by Bradley Harmon


The Brook – Song


– that I writhed

in the panic of being bound


it was early


like an eel twists in the memory of feeling

the body – a box

where it will flood through

the transition itself


the sink inside

sinker lead frames container


the human rises up

she moves forward

thanks to her pelvis


so consummate to be able to stand

set off push forward and away


the hunting instinct the urge to escape I love you dear brook

you who get me to wander

homo nomadus


where dance was borne, everything echoes

impulse flows

like a child can slide gush forward but


water can stiffen


the jaws’ equal, the bite

and the pelvis

parallel center of unblessed spirit


that was what happened, when one lay there without words

to be bound against one’s will

an indominable infant

a personality is formed early on


what holds you tight is the terror

of being bound, elver

slender upon a table


the brook the fear

of falling


don’t move me and

move me

yes water can stiffen, that would be unfortunate


spin me around and twist everything that surrounds

all the river wants is its outlet, to run


to lie like Moses in the reeds, in whatever way


be wrapped in brown

in Beuys’ wax and felt

a longstanding yearning

to pursue


to get up one day in peace o eventually I will get you to flow

spin flame be

running water again

fleeingBäcken – sång


– att jag sprattlade

i paniken att hållas fast

det var tidigt


som en ål vrider sig i minnet av känslan

kroppen – en låda

där det ska flöda igenom

själva övergången


the sink inside

sänket blyramen hållaren


människan står upp

hon går fram

på grund av sitt bäcken


så enastående att kunna stå

ge sig av skjuta fram och iväg


jaktinstinkten flyktdriften jag älskar dig bäcken

som får mig att vandra

homo nomadus


där dansen föds, allt går igen

lusten strömmar

som ett barn kan kana forsa fram ur men


vatten kan stelna


käkarnas like, bettet

och bäckenet

parallella osalighetscentrum


det var det som hände, när en låg där utan ord

att hållas mot sin vilja

ett okuvligt spädbarn

en personlighet är tidigt gjord


det som håller dig är fasan

att hållas fast, ålungen

slank runt på ett bord


bäcken skräcken

att falla


rör mig inte och

rör mig

ja vatten kan stelna, då blir det hemskt


snurra mig runt och vrid allt omkring

allt floden vill är sitt utlopp, att rinna


att mosesligga i vassen, hursomhelst

lindas brun

i Beuys vax och filt

är en önskan sen länge

att driva


i ro kliva upp en dag å nog ska vi få dig att flöda

rotera låga bli

ett rinnande vatten igen

en rinnandeTomorrows


Tomorrow I will creep out in a forest

and set myself against a tree, then after a while

curl around it

Gnawing a piece

of bark tasting the warmth

my teeth go through porous layers

I am nourished

by air

o the looseness

of resistance

words flow down

my whole body soon envelops the trunk

I am in my element, shrub and pine

a roe comes to observe

we are the only ones here

it’s called solitude and is no failure

petite roe, its great gaze, linger not, go to the glade’s light

I graze upon it, tranquilly

everyone’s dream, to disappear in peace

on the bare earth

wither, near the reality

of the word. Tomorrow. To morrow w rm tMorgondagar


Imorgon kryper jag ut i en skog

och lägger mig vid ett träd, efter en stund

ringlad om det

Gnager en bit

bark smakar varmt

tänderna går genom poriga skikt

jag är närd

av luft

o motstånds

löshet

ord rinner ner

hela kroppen är om stammen snart

Jag är på min mark, ris och tall

Det kommer ett rå och ser ut

vi är de enda här

det heter ensamhet och är inte undergång

Lilla rå, stora blick, stå inte kvar, gå till gläntans ljus

jag äter stilla av det omkring

allas dröm, förtvissna i ro

på barmarken

vittra, nära den verklighet

ordet är. Imorgon. I morgon n gn mFrom Sånger och formler (2015; ‘The Space of Time’)


___________________

Katarina Frostenson is one of the most notable living European poets. The author of over twenty books, her work has maintained a major influence on Swedish poetry since the 1980s. She’s also written dramas, prose, an opera libretto, and translations. Frostenson has received nearly every literary prize in Sweden.


Bradley Harmon is a writer, translator and scholar of Scandinavian and German

literature and philosophy. His translations have appeared in many journals. In 2021 he was invited to attend the Översättargruvan translation workshop on Katarina Frostenson’s poetry. He is a 2022 ALTA Emerging Translator fellow and was awarded second place for the Anne Frydman Translation Prize.

Comments


bottom of page