top of page

2 poems by Grzegorz Wróblewski translated by Agnieszka Pokojska


The fate of birds


Been reading only Japanese poetry

lately.

Has anything changed

in your life?

Nah. There’s a full moon.


I stopped reading Polish.

Poetry, I mean.

Why aren’t you a wood pigeon?


Mozart and candlelight…

Will your feathers grow back?

(The lipstick is quick to dissolve

in wine…)


I know nothing, I drift,

drunk every day, insulting

flyer distributors.


The Eye has its eye

on us?

I read Japanese poetry.

That is why I’m not

a wood pigeon.
Losy ptaków


Ostatnio czytam tylko poezję

japońską.

Czy coś się w twoim życiu

zmieniło?

Nie, nastała pełnia.


Przestałem czytać polską.

Dlatego nie jesteś

grzywaczem?


Mozart i świeczki…

Czy pióra ci jeszcze odrosną?

(Szminka szybko rozpuszcza się

w winie…).


Nic nie wiem, dryfuję,

codziennie pijany, ubliżam

roznosicielom reklam.


Wielkie Oko ma na nas

oko?

Czytam poezję japońską.

Dlatego nie jestem

grzywaczem.
The Swedish dragon


I have always lived

among drunks.

Today one

handed me a bouquet


of stolen flowers,

asking me

to get him across

the Sund.


We’ll drown

before getting devoured

by the Swedish dragon.Szwedzki smok


W życiu otaczali mnie

zawsze pijacy.

Dzisiaj jeden

wręcza mi bukiet


kradzionych kwiatów,

prosząc,

żebym go przeprowadził

przez Sund.


Utoniemy,

zanim pożre nas

szwedzki smok.


___________________

Grzegorz Wróblewski was born in 1962 in Gdańsk and grew up in Warsaw. Since 1985

he has been living in Copenhagen. English translations of his work are available in Our

Flying Objects (trans. Joel Leonard Katz, Rod Mengham, Malcolm Sinclair, Adam

Zdrodowski, Equipage, 2007), A Marzipan Factory (trans. Adam Zdrodowski, Otoliths,

2010), Kopenhaga (trans. Piotr Gwiazda, Zephyr Press, 2013), Let's Go Back to the

Mainland (trans. Agnieszka Pokojska, Červená Barva Press, 2014) and Zero Visibility (trans.

Piotr Gwiazda, Phoneme Media, 2017).


Agnieszka Pokojska is a Krakow-based literary translator, mainly from English into Polish.

Her most recent work includes two volumes of essays by Margaret Atwood (forthcoming,

2021). She has been translating Grzegorz Wróblewski’s poetry since the late 1990s and her

translations have been published in book form (Let's Go Back to the Mainland, Červená Barva Press, 2014), in literary magazines and online.

Comments


bottom of page